петък, 5 март 2010 г.

В топлата прегръдка на луната

"Deep in the bosom of the gentle night
Is when I search for the light
Pick up my pen and start to write
I struggle, fight dark forces
In the clear moon light"

Няма коментари:

Публикуване на коментар